Nykytilanne

Tällä hetkellä tilalla on 17.12.2008 käyttöönotettu 90-lehmän pihattonavetta, jonka pohjapiirustuksen voit nähdä tästä. Lehmien lukumäärä on tasoittunut 120, yhteensä karjaa on noin 200. Tilan keskituotos oli vuonna 2016 10 091 litraa. Lehmät lypsetään 20 paikkaisella rinnakkaislypsyasemalla ja karja ruokitaan seosrehulla.

Hukkalan tilalla on peltoa 140 hehtaaria, joista 40 on vuokrattu. Pellot käytetään nurmen viljelyyn ja viljaa tullaan ostamaan pystyyn yhteistyökumppaneiden pelloilta. Säilörehun korjaa koneurakointi Jari Åsenbrygg samoin kuin hoitaamyös puimisen, osan lietteen levityksestä sekä suorittaa ruiskutukset. Lisäksi on sopimukset 20 hehtaarista peltoa, joille voimme levittää lietelantaa.